Smuteční floristika

„Poslední dar pro zesnulé ...

Důstojný, krásný, velkorysý ale stále poslední ...“

Dnešní společnost mnohem častěji než dříve staví smrt a smutek mimo stereotyp všedního dne a ty přestávají být vnímány jako běžná součást lidského života. Emotivnost okolností vyžaduje v neobyčejné míře technicky i výtvarně dokonalou tvorbu. Rozhodující je chápat floristicky zpracované symboly smutku jako „prostředky“, kterými vyjádříme soucitný zármutek a útěchu.

Především květiny přispějí k překonání smutku. V našich poměrech není zvykem objednávat květiny u profesionála floristy, ale u pohřebního ústavu. Snad se tento zvyk změní a i zesnulým nebude na poslední cestě chybět krása a velkorysost.

Kompletní řešení celého smutečního obřadu

V naší zemi ještě není zvykem, že si pozůstalý najímají floristy, který jim navrhne a zrealizuje květinovou výzdobu posledního rozloučení. Bohužel zkostnatělá forma českého pohřebnictví tomuto trendu příliš nepřeje. Ale i tak se u nás najdou odvážlivci, kteří se nenechají odradit a svému blízkému nechají vytvořit důstojné rozloučení bez plastikových květin. Mnoho klientů napadne, že takové rozloučení je finančně náročnější. S klidem na duší tomuto tvrzení mohu oponovat. Matematika je jednoduchá. Na květinách objednaných u floristy nestraší přirážka pohřební služby…. Takový smuteční obřad pak může vypadat skvěle, důstojně i vesele…. Přesně podle představ objednavatele, nebo vzorem může být i zesnulý samotný. Možností je nepřeberně….

Jak to celé probíhá?

Na schůzce s floristou se dá vymyslet spousty návrhů designu obřadu. Zde se probere barevnost, počet a rozložení aranžmá, jednotlivé doplňky a detailní složení květů na konkrétních prvcích (věnec,kytice,parter,aranž,váza). Florista Vám dá mnoho možností, které jsou v rámci Vašeho rozpočtu možné. A to je ta deviza, kterou průměrné pohřební služby nemohou nabídnout. Samozřejmostí je na Vaše přání dovoz květin a dekorací na dané místo.